Ăn chả lụa có nổi mụn không? Nhiều mụn có nên ăn giò chả lụa không?

Posted by

Ăn chả lụa có nổi mụn không? Nhiều mụn có nên ăn giò chả lụa không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *