Chả lụa có để ngăn đá được không? Nên để ngắn đá hay ngăn mát?

Posted by

Chả lụa có để ngăn đá được không?

Chả lụa có để ngăn đá được không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *