Khô bò miếng Tuyền Ký loại 1kg

680.000

Danh mục: